Domů

   Cílem hry je doplnit chybějící čísla 1 až 9 v předem dané předvyplněné tabulce. Tato tabulka je rozdělená na 9x9 polí, která jsou seskupena do 9 čtverců (3x3). K předem vyplněním číslům je potřeba doplnit další čísla tak, aby platilo, že v každé řadě, v každém sloupci a v každém z devíti čtverců byla použita vždy všechna čísla jedna až devět. Pořadí čísel není důležité. Čísla se nesmí opakovat v žádném sloupci, řadě nebo v malém čtverci. Na první pohled se zdá řešení lehké, nicméně opak je pravdou. Obtížnost Sudoku není dána počtem skrytých políček, ale jejich vzájemnými vazbami, které na první pohled nejsou vidět. Těžká sudoku mohou průměrně zkušenému luštiteli zabrat kolem 15 – 60 minut

   Základní metodou řešení je vyhledání vhodných čísel (variant) pro jednotlivé pole tak, že postupně pro každé prázdné pole vezmeme čísla od 1 do 9 a prohledáme vždy příslušný sloupec, řádek a čtverec, zda už tam číslo není. Pokud není, zapíšeme si ho jako možnou variantu do pole (malým písmem, někam do poznámek na papír). Pokud pro pole vyjde jako varianta jen jedno číslo, doplníme ho jako řešení do pole a proškrtáme toto číslo ve variantách v polích ve stejném sloupci, řádku a čtverci. Takto můžeme přijít na další jednoznačně vhodná čísla do buněk. Provádíme dokola dokud nám vychází nějaké jednoznačné varianty. Touto metodou jdou vyřešit jen lehké hlavolamy, obtížnější vyžadují kombinaci více metod řešení.

   Základní princip byl sice popsán, ale nejlepší jsou vždy obrázky. Na následujícím obrázku je jedno již vyplněné Sudoku, kde na čísle 1 můžete jasně vidět, že se toto číslo neopakuje v žádném řádku, sloupci, ani malém čtverci. Toto je prostě zákon Sudoku.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org

 
Historie  
Princip a návod  
Pohár v Sudoku  
Rychlá hra
Diskusní fórum  
Odkazy  

 

 

 
     

http://sudoku.nazory.cz